Harri’r Helgi

HTH - Headshot

Mae ysgol Harri’r Helgi wedi bod ar gau oherwydd y coronafirws. Mae ar goll ei ffrindiau ac mae’r meddwl am ddychwelyd i’r ysgol yn ei lenwi â phryder nad yw’n gwybod sut i ddelio ag ef.

Mae llyfr lluniau rhannol a llyfr gwaith rhannol, Harri’r Helgi Yn Dychwelyd i’r Ysgol
wedi’i anelu at blant 6-11 oed. Gellir defnyddio’r taflenni gwaith ar gyfer pobl ifanc o bob oed a allai fod yn nerfus ynghylch dychwelyd i’r ysgol.

Ysgrifennwyd y llyfr gan Neil Davies (@neiljarvis10) & Wendy Steer, ac mae wedi’i ddylunio gan Kyle Davies (@gordondon).

Mae’r llyfr yn rhad ac am ddim i’w lawrlwytho fel PDF lliwgar (ac mae’n cynnwys yr holl daflenni gwaith) – LINC, ond byddem yn gwerthfawrogi rhodd i Gronfa Elusennol BIL Prifysgol Bae Abertawe yn ystod yr amseroedd digynsail hyn – https://www.justgiving.com/ abmulhb

Diolch ymlaen llaw am unrhyw roddion.

Page 8
Tudalen enghreifftiol o’r llyfr